Cách tải xuống video từ Twitter

TCách tải xuống và lưu Twitter Video hoặc GIF bằng liên kết trực tuyến

Các bước để tải xuống video twitter hoặc GIF trực tuyến

Bước 1 :

Truy cập Tài khoản Twitter của bạn và chọn một video hoặc hình ảnh GIF mà bạn muốn lưu từ Tweets và Nhấp chuột phải vào video và chọn (Sao chép URL Video).

tải video twitter bằng liên kết

Tweet video ví dụ

tải ảnh twitter gif bằng liên kết

Ví dụ về ảnh GIF

Bước 2

Chuyển đến www.thevideosaver.comvà Dán URL đã sao chép vào biểu mẫu và nhấn nút tải xuống.

thevideosaver để tải về twitter video trực tuyến

Bước 3

Liên kết tải xuống của bạn đã sẵn sàng ngay bây giờ và bạn cần chọn chất lượng video được xem xét để bắt đầu tải xuống trong Thiết bị của mình.

  • Chất lượng video có độ phân giải cao dưới dạng MP4
  • Chất lượng video bình thường dưới dạng MP4
  • Chất lượng video thấp dưới dạng MP4
  • tải về video twitter uhd, hd như mp4

    Tweet liên kết tải xuống video

    tải về twitter gif hình ảnh như mp4

    Tweet liên kết tải xuống hình ảnh GIF