โปรแกรม Video Downloader

โปรแกรม Video Downloader

ข้อกำหนดในการให้บริการ

การใช้ thevideosaver.com แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้:

  1. thevideosaver.com อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ thevideosaver.com จะโพสต์ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงที่นี่ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  2. บริการนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Twitter

  3. การใช้บริการนี้ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

  4. การใช้บริการนี้ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ทำสำเนาหรือแจกจ่ายข้อมูลนี้ บริการนี้ใช้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

  5. หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาใด ๆ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมลของเรา เราจะบล็อกการดาวน์โหลดวิดีโอเหล่านั้น

  6. thevideosaver.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการดาวน์โหลดไฟล์

  7. ไม่สามารถใช้บริการนี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไซต์ที่พบว่าใช้บริการนี้จะถูกแบนจากบริการของเรา

  8. เนื้อหาทั้งหมดของ thevideosaver มีลิขสิทธิ์และอยู่ใน thevideosaver.com